99% - Procent færdiggørelse af forberedelse til forening
Danish Dutch English Finnish French German Irish Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

Hvem er vi?

Dette website er din adgang til at støtte oprettelsen af en forening, der har som mål at få oprettet et dyrepoliti i Danmark. 

Danskerne diskuterer dyrevelfærd som aldrig før. 
Gennem tiden har der været mange initiativer for at forbedre dyrs velfærd i Danmark. 
Flere organisationer, deriblandt Dyrenes Beskyttelse forsøger at håndhæve den nuværende dyreværnslov, en lov, der desværre har vist sig utilstrækkelig på mange områder.
Desuden kører der for tiden en intensiv debat om hundeloven fra 2010. 
Denne lov opererer med en ”sortliste”, hvori en række hunderacer, og blandinger hvori disse racer findes, forbydes.
Dette har ført til en række aflivninger af hunde, uden at en hundesagkyndig person nødvendigvis inddrages i racebedømmelsen af hunden.
Vi er en gruppe mennesker der mener, tiden er inde til at gøre endnu et forsøg på at få ordnede forhold for alle dyr i Danmark.

 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så tilmeld dig nu, og vær en del af kampen for dyrevelfærden i Danmark!

 

Hvem er vi?

Dette website er din adgang til at støtte oprettelsen af en forening, der har som mål at få oprettet et dyrepoliti i Danmark. 

Danskerne diskuterer dyrevelfærd som aldrig før. 
Gennem tiden har der været mange initiativer for at forbedre dyrs velfærd i Danmark. 
Flere organisationer, deriblandt Dyrenes Beskyttelse forsøger at håndhæve den nuværende dyreværnslov, en lov, der desværre har vist sig utilstrækkelig på mange områder.
Desuden kører der for tiden en intensiv debat om hundeloven fra 2010. 
Denne lov opererer med en ”sortliste”, hvori en række hunderacer, og blandinger hvori disse racer findes, forbydes.
Dette har ført til en række aflivninger af hunde, uden at en hundesagkyndig person nødvendigvis inddrages i racebedømmelsen af hunden.
Vi er en gruppe mennesker der mener, tiden er inde til at gøre endnu et forsøg på at få ordnede forhold for alle dyr i Danmark.

 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, så tilmeld dig nu, og vær en del af kampen for dyrevelfærden i Danmark!

 

Visioner

Hvad kan vi gøre - vores visioner:

At skabe en organisation, der ved siden af sit primære arbejdsområde – at arbejde for oprettelsen af et Dyrepoliti i Danmark – etablerer et landsdækkende samarbejdsnetværk bestående af allerede eksisterende aktører på dyrevelfærdsområdet, dyrlæger, internater, samt erhvervsdrivende og privatpersoner med interesse i at forbedre dyrs livsvilkår i Danmark.


Dette netværks opgave bliver at servicere allerede eksisterende aktører ved at fordele ressourcer til disse i forbindelse med disses daglige arbejde.

Et tænkt eksempel kunne være, at eksempelvis Dyreværnet har akut behov for at finde opstaldningsplads til et antal heste, eller har brug for akutte plejefamilier til dyr.
Et andet eksempel kunne være Dyrenes Beskyttelse, der i forbindelse med en dyreværnssag får et stort antal dyr ind, med akut behov for dyrlægehjælp, og efterfølgende indkvartering.
Et tredje eksempel kunne være et internat, der rammes af eksempelvis brand, og ikke har økonomisk mulighed for at genopbygge som de har behov for.I ovennævnte eksempler er det hensigten, at foreningen skal kunne identificere alle ressourcer i det samlede netværk og herefter kanalisere de til rådighed værende ressourcer ud til samarbejdspartnerne.
Eksemplet omhandlende økonomisk hjælp er baseret på en forventning om, at Dyrepoliti.dk vil kunne oppebære en betydelig sponsorstøtte, midler fra fonde, EU-puljer m.m., således at et eventuelt overskud kan placeres i en såkaldt beredskabskasse.
Desuden vil et pludseligt opstået økonomisk behov i netværket blive ressourcesøgt som andre sager, ved at Dyrepoliti.dk forespørger netværket, om der forefindes deltagere i netværket, der har mulighed for at afse midler hertil.
På længere sigt tænkes foreningen at oprette egne internater, landsdækkende inspektørnet, ambulancetjeneste, rullende dyrlægeklinikker, vaccinations og neutraliseringsprojekter, samt udbyde forsikringsordninger for husdyr.

Køreplan - Forberedende arbejde

Forberedende arbejde:

Det konkrete forarbejde forud for foreningsdannelsen tænkes foretaget af mindre, dedikerede arbejdsgrupper.

En juragruppe bestående af 3–4 jurister, herunder en advokat med møderet for Højesteret.
Dennes arbejdsområde omfatter bl.a. udarbejdelse af vedtægtsforslag til generalforsamlingens vedtagelse, herunder en grundig afsøgning af foreningens juridiske fundament.

En pressegruppe bestående af 3–4 journalister samt 1-2 fotografer.
Dennes arbejdsområde omfatter bl.a. den daglige kontakt til medierne, udarbejdelse af pressemeddelelser, og ansvar for produktion af nyhedsindhold til websitet.

En fundraisergruppe bestående af et antal frivillige medarbejdere.
Dennes arbejdsområde omfatter bl.a. at afsøge erhvervslivet for muligheder for at indhente sponsorstøtte til den kommende forening, afdække fondsstøttemuligheder, afdække muligheder for statsstøtte / EU-puljer.
I forbindelse med generalforsamlingens afholdelse vil denne gruppe have som arbejdsområde at skaffe lokalitet til afholdelse af forsamlingen.

En sekretærgruppe bestående af 3-4 frivillige medarbejdere.
Dennes arbejdsområde omfatter bl.a. at yde assistance til ovennævnte arbejdsgrupper i det omfang, de har behov herfor.

Websitet www.dyrepoliti.dk

Websitets integration i foreningsdannelsen:
Op til generalforsamlingen skal websitet fungere som samlingspunkt for foreningens potentielle medlemmer, fungere som afstemningsredskab for vejledende afstemninger af bl.a. vedtægtsforslag, give plads til valgtaler fra potentielle foreningsmedlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, samt udgøre et praktisk koordineringsforum for ovennævnte arbejdsgrupper.

Websitets funktion efter foreningsdannelsen:
Efter foreningens dannelse vil websitet blive overdraget foreningen, og skal herefter fungere som foreningens ansigt udadtil. Desuden er websitet tiltænkt en praktisk rolle i foreningens koordinerende arbejde jf. ovennævnte visioner.


Tidsplan:

Websitets færdiggørelse er afgørende for indkaldelse til generalforsamlingen.
Websitet forventes lanceret medio april, hvorefter alle berørte Facebookgrupper forventes at opfordre medlemmerne til at oprette en brugerkonto på websitet. Sideløbende vil ovennævnte pressegruppe i samarbejde med fundraisergruppen sørge for omtale i landsdækkende medier, med formål at hverve brugere til websitet.

Sideløbende vil arbejdet i de andre arbejdsgrupper kunne påbegyndes.
En midtvejsevaluering forventes foretaget af arbejdsgrupperne medio juni. Alt efter vurderingen vil der herefter blive indkaldt til stiftende generalforsamling med afholdelse enten ultimo 2013 eller primo 2014.

 

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvorfor skal jeg registrere mig som bruger?

A: Dyrepoliti.dk’s formål er at samle alle kræfter, der ønsker bedre forhold for dyr i Danmark på ét sted. Ved at registrere dig, tilkendegiver du, at du er én af disse kræfter. Vi vil sørge for at holde dig opdateret om udvikling på dyrevelfærdsområdet, og når vi er nået tilpas langt i forberedelserne til foreningsdannelsen, vil du modtage indkaldelse til vores generalforsamling.

 

Q: Er jeg som registreret bruger automatisk meldt ind i foreningen?

A: Nej, website og forening er to forskellige ting. Som registreret bruger på websitet vil du modtage indkaldelse til generalforsamling i foreningen, når vi er nået så langt. Hvis du vil være med i foreningen, skal du aktivt melde dig ind.

 

Q: Hvad sker der med mine personlige oplysninger?

A: Dine oplysninger opbevares i krypteret form, og vil kun blive anvendt til at kontakte dig i forbindelse med nyhedsbreve, hvis du har sagt ja til dette i din profil. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. Hvis du har ansøgt om at deltage i arbejdsgrupper, vil dine oplysninger ligeledes blive brugt til at koordinere arbejdet i disse arbejdsgrupper.

Hvis du har andre spørgsmål er du velkommen til at kontakte Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Vidste du...

KATTE:

Det er lovligt at fange og aflive en kat, hvis man inden for det sidste år har kontaktet ejeren, og bedt ham holde katten væk fra din grund – også selv om katten kun har generet en enkelt gang.
Deltag i vores afstemning om Mark og Vejfredningsloven her


Copyright © Dyrepoliti.dk 2013 - Alle rettigheder forbeholdes
Betingelser og fortrolighedspolitik
Webmaster: Christopher Trung Paulsen | Kontakt mig her: webmaster@dyrepoliti.dk