99% - Procent færdiggørelse af forberedelse til forening
Danish Dutch English Finnish French German Irish Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

Udskriv - Email
Bedømmelse:  / 4
DårligBedst 

Foreningen for Dyrepoliti i Danmark.

Vi ved godt, der i årenes løb er gjort utallige forsøg på at få etableret et egentligt Dyrepoliti i Danmark.

Flertallet af landene omkring os har allerede etableret Dyrepoliti i forskellige former: I England RSPCA, i USA ASPCA, og Norge er for nyligt kommet til med SPCA.

Nu er turen kommet til Danmark.

Vi er derfor en kreds af personer, der har startet dannelsen af Foreningen for Dyrepoliti i Danmark.

Vi har allerede et website på banen, og regner med indenfor den nærmeste fremtid, at kunne afholde stiftende generalforsamling, hvorefter foreningen er en realitet.

Primært formål:

Foreningens primære formål, er at arbejde for oprettelsen af et Dyrepoliti i Danmark.

Sekundært formål:

Foreningens sekundære formål, er at fungere som samlingspunkt / koordineringspunkt for øvrige aktører på dyrevelfærdsområdet.

Visioner:

At skabe en organisation, der ved siden af sit primære arbejdsområde – at arbejde for oprettelsen af et Dyrepoliti i Danmark – etablerer et landsækkende samarbejdsnetværk bestående af allerede eksisterende aktører på dyrevelfærdsområdet, dyrlæger, internater, samt erhvervsdrivende og privatpersoner med interesse i at forbedre dyrs livsvilkår i Danmark.

Dette netværks opgave bliver at servicere allerede eksisterende aktører ved at fordele ressourcer til disse i forbindelse med disses daglige arbejde. Et tænkt eksempel kunne være, at eksempelvis Dyreværnet har akut behov for at finde opstaldningsplads til et antal heste, eller har brug for akutte plejefamilier til dyr. Et andet eksempel kunne være Dyrenes Beskyttelse, der i forbindelse med en dyreværnssag får et stort antal dyr ind, med akut behov for dyrlægehjælp, og efterfølgende indkvartering. Et tredje eksempel kunne være et internat, der rammes af eksempelvis brand, og ikke har økonomisk mulighed for at genopbygge som de har behov for.

I ovennævnte eksempler er det hensigten, at foreningen skal kunne identificere alle ressourcer i det samlede netværk og herefter kanalisere de til rådighed værende ressourcer ud til samarbejdspartnerne. Eksemplet omhandlende økonomisk hjælp er baseret på en forventning om, at Dyrepoliti.dk vil kunne oppebære en betydelig sponsorstøtte, midler fra fonde, EU-puljer m.m. Desuden vil et pludseligt opstået økonomisk behov i netværket bliver ressourcesøgt som andre sager, d.v.s., at Dyrepoliti.dk forespørger netværket, om der forefindes deltagere i netværket, der har mulighed for at afse midler.

Motivation:

Vi kan se af de mange grupper på Facebook, der omhandler ønsket om bedre dyrevelfærd, at der er stor opbakning til etableringen af et Dyrepoliti i Danmark.

Vi kan samtidigt konstatere, at disse støtter er spredt i en række organisationer, der ikke umiddelbart er forbundet med hinanden, og at der derfor mangler et koordinerende redskab, en paraplyorganisation, der kan formidle ressourcer på tværs af disse organisationer, så de forhåndenværende ressourcer bliver udnyttet til fulde, og arbejdet lettes for alle de mange aktører på området.

For mere information, kontakt os via Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Copyright © Dyrepoliti.dk 2013 - Alle rettigheder forbeholdes
Betingelser og fortrolighedspolitik
Webmaster: Christopher Trung Paulsen | Kontakt mig her: webmaster@dyrepoliti.dk